Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2010

Κοινοτική ενίσχυση 2,8 εκατ. ευρώ για την ελληνική μελισσοκομία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την συγχρηματοδότηση στα εθνικά προγράμματα μελισσοκομίας των 27 κρατών μελών, την τριετία 2011-2013. Ειδικότερα, για την ελληνική μελισσοκομία η ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση ανέρχεται σε 2,8 εκατ. ευρώ, ετησίως, ενώ η συνολική χρηματοδότηση ανέρχεται σε 5,6 εκατ. ευρώ ετησίως.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, τα εν λόγω προγράμματα αφορούν στη βελτίωση της παραγωγής και της εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας και προβλέπουν μέτρα όπως: η καταπολέμηση της βαρρόας, ο εξορθολογισμός της εποχικής μετακίνησης, η στήριξη των εργαστηρίων, η ανασύσταση του μελισσοκομικού κεφαλαίου, τα προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας και η τεχνική βοήθεια.
Η συνδρομή της ΕΕ στη χρηματοδότηση των προγραμμάτων αυξήθηκε κατά περίπου 25% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο (2008-2010), δηλαδή από 26 εκατ. ευρώ ετησίως, ανήλθε σε 32 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα εθνικά προγράμματα αποτελούν, επί του παρόντος, το μόνο διαθέσιμο εργαλείο για την εν μέρει αντιστάθμιση της απώλειας των μελισσών που πλήττει τα τελευταία έτη τον τομέα της μελισσοκομίας και αποτελεί απειλή για τη βιοποικιλότητα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής, η Ελλάδα έχει τις περισσότερες κυψέλες μελισσών στην ΕΕ (1,5 εκατομμύρια), μετά την Ισπανία (2,5 εκατομμύρια).

Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου 2010

Όροι και προδιαγραφές για τη χρήση της ένδειξης «ρακόμελο»

Οι όροι και οι προδιαγραφές για τη χρήση της ένδειξης «ρακόμελο» ως συμπληρωματικής των επωνυμιών πώλησης «λικέρ (ηδύποτο)» ή «αλκοολούχο ποτό», από τους ποτοποιούς , καθορίζονται με την με αριθμό 3001712/237/Δ29 απόφαση του υπουργού οικονομικών Γιώργου Παπακωνσταντίνου. Σύμφωνα με την απόφαση, η αλκοόλη πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από «τσίπουρο − τσικουδιά» και η γλύκανση πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με μέλι. Επίσης, η παρασκευή και η εμφιάλωση των προϊόντων να πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου εντός της Ελλάδας.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπουργικής απόφασης, προκειμένου να επιτρέπεται η χρήση της ως άνω συμπληρωματικής ένδειξης στην επωνυμία πώλησης Α) «λικέρ (ηδύποτο)» ή Β) «αλκοολούχο ποτό» πρέπει:
• Η αλκοόλη να προέρχεται αποκλειστικά από «τσίπουρο-τσικουδιά» όπως ορίζεται στο εδάφιο α΄ της παρ/ φου 3 του άρθρου 10 της υπ' αρ. 3010878/1396/0029/11-6-2003 (ΦΕΚ 832/Β΄/25-6-2003) όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 3018093/2377/0029/9-8-2007(ΦΕΚ 1634/ Β΄/17-8-2007) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
• Η γλύκανση πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με μέλι όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 67 (παράρτημα Ι και ΙΙ) του Κώδικα Τροφίμων, Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης έτσι ώστε η ελάχιστη περιεκτικότητα του εν λόγω σε σάκχαρα να είναι 100 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος εκφρασμένη σε ιμβεροσάκχαρο για το λικέρ και 70 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος εκφρασμένη σε ιμβεροσάκχαρο για το αλκοολούχο ποτό.
Το εν λόγω ποτό «λικέρ-ρακόμελο » ή «αλκοολούχο ποτό-ρακόμελο» πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
Εμφάνιση: Διαυγές με χρώμα ανοικτό έως σκούρο καφέ. Για το χρωματισμό αυτού μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο πρόσθετο καραμελόχρωμα ως μέσον προσαρμογής του χρώματος.
Άρωμα: Άρωμα μελιού το οποίο μπορεί να εμπλουτίζεται με αρτύματα κανέλλας, γαρύφαλου, γλυκάνισου κ.λ.π. ή φυσικά εκχυλίσματα αυτών. Για την εκχύλιση των αρτυμάτων, ανάλογα με την μέθοδο παρασκευής του ποτού, δύνανται να χρησιμοποιούνται μόνο νερό ή τσίπουρο/τσικουδιά.
Αλκοολικό Τίτλο: Ο ελάχιστος κατ΄ όγκο αλκοολικός τίτλος του τελικού προϊόντος είναι 20,0% vol.
Επιπλέον για να επιτρέπεται η χρήση της ως άνω συμπληρωματικής ένδειξης πρέπει, η παρασκευή και η εμφιάλωση των προϊόντων να πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου εντός της Ελλάδας.
Οι ποτοποιοί που ενδιαφέρονται για την παραγωγή και διάθεση στην κατανάλωση «λικέρ (ηδύποτου)» ή «αλκοολούχου ποτού» με την συμπληρωματική ένδειξη «ρακόμελο» πρέπει να υποβάλλουν στην Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. που είναι κατά τόπον αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο του ποτοποιείου τους, σχετικό φάκελο ο οποίος θα περιλαμβάνει την ποιοτική σύνθεση του εν λόγω Α) «λικέρ (ηδύποτο)» ή Β) «αλκοολούχου ποτού» και υπόδειγμα επισήμανσης αυτού. Η χημική υπηρεσία μετά την εξέταση των στοιχείων θα χορηγεί στους ενδιαφερόμενους έγκριση για την χρήση της ανωτέρω ένδειξης συμπληρωματικά προς την επωνυμία πώλησης αυτών.
Η Χημική Υπηρεσία θα προβαίνει σε τακτικό έλεγχο των ποτοποιών που έχουν λάβει έγκριση για την χρήση της ανωτέρω συμπληρωματικής ένδειξης και σε περίπτωση καταστρατήγησης των άρθρων 1 και 2 της παρούσας, εκτός της εφαρμογής σε βάρος του ποτοποιού των διατάξεων της επόμενης παραγράφου, δύναται να προβεί και σε ανάκληση της ανωτέρω έγκρισης.

Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2010

Τι θα το σπείρεις Μήτσο το χωράφι; …Φωτοβολταϊκά Θανάση.

Πράσινο μοντέλο ανάπτυξης, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.), φωτοβολταϊκά πάρκα, βιομάζα. Αυτοί είναι μερικοί από τους νέους όρους οι οποίοι έχουν μπει στο λεξιλόγιο των αγροτών. Πόσοι όμως συνειδητοποιούν ότι ένα πραγματικά βιώσιμο μοντέλο πράσινης ανάπτυξης, ίσως είναι αυτό που θα μπορέσει να δώσει λύση στο πρόβλημα της μείωσης του αγροτικού εισοδήματος αλλά και στην ενεργειακή επάρκεια που χρειάζονται οι αγρότες, βοηθώντας παράλληλα το περιβάλλον; Όπως σε κάθε τι καινούριο έτσι και στο θέμα των ΑΠΕ, πολλές είναι οι απορίες και τα γκρίζα σημεία τα οποία χρειάζονται αποσαφήνιση, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι αγρότες να καταλάβουν – εφόσον επιθυμούν – αν πληρούν τις προϋποθέσεις προκειμένου να ενταχθούν σε κάποιο πρόγραμμα χρηματοδότησης Α.Π.Ε. Ωστόσο για να ξεκαθαρίσει το θεσμικό πεδίο θα πρέπει πρώτα να εκδοθούν το συντομότερο δυνατό οι επίμαχες ΚΥΑ που αφορούν τον καθορισμό των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών αλλά και το μερίδιο των φωτοβολταϊκών στο εθνικό ενεργειακό μίγμα. Επειδή δεν θα πρέπει να περιπλέκουμε τα πράγματα και επειδή οι ΑΠΕ έχουν πολλές «μορφές», ας ξεκινήσουμε με αυτές που αφορούν στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών. Τα φωτοβολταϊκά (ή Φ/Β) συστήματα αποτελούν μια από τις εφαρμογές των ΑΠΕ, με τεράστιο ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Το φωτοβολταϊκό σύστημα παράγει ηλεκτρική ενέργεια από την ηλιακή ενέργεια. Ο νέος νόμος του υπουργείου Περιβάλλοντος, δίνει και στους επαγγελματίες αγρότες τη δυνατότητα να προχωρήσουν στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος μέχρι 100 KW, εξασφαλίζοντας έτσι ένα επιπλέον σημαντικό εισόδημα. Ποιοι είναι όμως οι όροι και οι προϋποθέσεις που θέτει ο νέος νόμος σε όσους αγρότες θελήσουν να επενδύσουν σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς;
Ποιες εκτάσεις μπορούν να «φιλοξενήσουν» φωτοβολταϊκά.
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, επιτρέπεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται – από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης του κάθε Νομού – ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας. Μάλιστα, για τις εκτάσεις αυτές το νομοσχέδιο απαγορεύει ρητά την άσκηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας πέρα από τη γεωργική εκμετάλλευση και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι απαγορεύεται η εγκατάσταση ΑΠΕ (συνεπώς και φωτοβολταϊκών) σε αγροτεμάχια της Αττικής που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, καθώς και
σε περιοχές της Επικράτειας που έχουν ήδη καθοριστεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας με ΦΕΚ. Απαγορεύεται, επίσης, η εγκατάσταση σε αγροτική γη, που ορίζεται ως υψηλής παραγωγικότητας από εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του ν. 2508/1997 (Α’ 124), καθώς και Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (Α’ 33), εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα εγκεκριμένα αυτά σχέδια. Εφόσον λοιπόν ο αγρότης πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις θα πρέπει να έχει κατά νου ότι για ένα φωτοβολταϊκό πάρκο 100 ΜW – σύμφωνα με τους ειδικούς μελετητές – απαιτούνται περίπου 4 στρέμματα.
Πόση έκταση μπορούν να καταλαμβάνουν τα φωτοβολταϊκά;
Προϋπόθεση για την παραγωγή ρεύματος από φωτοβολταϊκούς σταθμούς σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας – εκτός από τις προαναφερθείσες εξαιρέσεις – είναι οι εκτάσεις που θα δεσμευτούν για το σκοπό αυτό να μην ξεπερνούν το 1% του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων του συγκεκριμένου νομού. Ως κριτήριο θα χρησιμοποιούνται τα στοιχεία της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας του έτους 2008 της Γενικής Γραμματείας της
Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας. Για τον υπολογισμό της κάλυψης θα λαμβάνεται υπόψη η οριζόντια προβολή επί του εδάφους των φωτοβολταϊκών στοιχείων.
Παράλληλα, το νομοσχέδιο ορίζει ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής είναι δυνατό να ορίζονται ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την εγκατάσταση σταθμών Α.Π.Ε. σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, περιλαμβανομένων, για παράδειγμα, της μέγιστης κάλυψης εδάφους ανά σταθμό, των ελάχιστων αποστάσεων από τα όρια του γηπέδου του σταθμού, περιορισμών στον τρόπο θεμελίωσης και υποχρεώσεων για την αποκατάσταση του γηπέδου μετά την αποξήλωση των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε.
Απόδοση επένδυσης.
Με βάση τα σημερινά δεδομένα, τα προβλεπόμενα καθαρά έσοδα μιας μονάδας φωτοβολταϊκών νέας τεχνολογίας ισχύος 100 KW υπολογίζονται κατά μέσο όρο σε 16.000 ~ 22.000 ευρώ το χρόνο (στην χαμηλότερη ίσως απόδοσή της), για όσους επενδυτές έχουν συνδεθεί με το δίκτυο μέχρι τις 31 Αυγούστου. Πάντως, η τιμή πώλησης του ρεύματος στη ΔΕΗ είναι σταθερή για τον επενδυτή, από τη στιγμή που «κλειδώσει» τη σύμβαση με τον ΔΕΣΜΗΕ. Το επιπλέον θετικό του νέου νομοσχεδίου Μπιρμπίλη είναι η απλοποιημένη διαδικασία αδειοδότησης, αφού μόνο με πολύ λίγα δικαιολογητικά (τα οποία μπορεί να πληροφορηθεί κανείς από τις κατά τόπους ΕΑΣ), ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει φάκελο στην αρμόδια υπηρεσία.
Τιμές πώλησης του παραγόμενου ηλεκτρικού ρεύματος.
Για την τιμολόγηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά ισχύος μέχρι 100 KW που εγκαθιστούν οι αγρότες ισχύει ότι και για όλα τα υπόλοιπα φωτοβολταϊκά της ίδιας ισχύος. Οι τιμές που προβλέπονται για την ηλεκτρική ενέργεια είναι ανάλογα με την ΑΠΕ από την οποία παράγεται, ως εξής:
– Από Γεωθερμική ενέργεια: 150 ευρώ/MWh
– Από Βιομάζα μέχρι 1 MW: 200 ευρώ/MWh
– Από Βιοαέριο αγροτικό μέχρι 3 ΜW: 220 ευρώ/MWh
– Από Φωτοβολταϊκούς σταθμούς μέχρι 100 MW: 441,05 ευρώ/MWh (Αύγουστος 2010)
– Από Φωτοβολταϊκούς σταθμούς μέχρι 100 MW: 394,89 ευρώ/ MWh (Αύγουστος 2011).
Ασφαλιστικός φορέας των αγροτών που θα επενδύσουν σε φ/β.
Παρά την αρχική σύγχυση γύρω από το θέμα, το πρόσφατο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για τις ευέλικτες μορφές εργασίας ξεκαθαρίζει το τοπίο. Σύμφωνα με αυτό, λοιπόν, οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος μέχρι 100 KW εξαιρούνται για μια πενταετία τουλάχιστον από την υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ. Οι αγρότες αυτοί θα ασφαλίζονται στην 7η ασφαλιστική κατηγορία του ΟΓΑ. Αντίθετα, στον ΟΑΕΕ θα ασφαλίζονται υποχρεωτικά φυσικά πρόσωπα όπως και μέλη οποιασδήποτε μορφής εταιρειών που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος πάνω από 20 KW είτε σε κτηριακή εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για κατοικία ή στέγη επιχείρησης είτε σε αγροτεμάχια ή οικόπεδα.
Πως θα επιτευχθεί η καλύτερη απόδοση στα φ/β.
Προκειμένου τα φωτοβολταϊκά να αποδίδουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους, τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί περιστρεφόμενες βάσεις, γνωστές και ως συστήματα ιχνηλάτησης ή παρακολούθησης (solar tracker) που διασφαλίζουν ότι οι ακτίνες του ηλίου θα πέφτουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας σε ορθή γωνία. Κι αυτό, διότι τα φωτοβολταϊκά αποδίδουν τη μέγιστη ενέργεια όταν οι ακτίνες του ήλιου πέφτουν στις συστοιχίες υπό γωνία 90°. Σύμφωνα με τους κατασκευαστές τους, τα συστήματα αυτά, μπορούν να βελτιώσουν την απόδοση των φωτοβολταϊκών μέχρι και 45%. Τα συστήματα ιχνηλάτησης χρησιμοποιούν δύο τρόπους ελέγχου της περιστροφής των ηλιακών στοιχείων. Ένας τρόπος είναι βάσει αστρονομικού αλγόριθμου, διαφορετικού για τον κάθε τόπο εγκατάστασης. Μια άλλη δυνατότητα είναι το σύστημα ελέγχου με αισθητήρα φωτός, που μετράει την ηλιακή ακτινοβολία που δέχονται τα ηλιακά στοιχεία. Ορισμένα συστήματα ιχνηλάτησης χρειάζεται να ρυθμίζονται εποχιακά και τα περισσότερα απαιτούν ετήσιο έλεγχο και λίπανση.
Επιδότηση μέσω «Αλ. Μπαλτατζή» για φ/β σε καπνοπαραγωγούς.
Τη δυνατότητα σε αγρότες από καπνοπαραγωγικές περιοχές της χώρας να αντισταθμίσουν την απώλεια εισοδήματος (που υφίστανται λόγω της μείωσης των επιδοτήσεων κατά 50%) μέσω της ένταξής τους σε προγράμματα του Αλέξανδρος Μπαλτατζής ανακοίνωσε η υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κατερίνα Μπατζελή. Μιλώντας στην ειδική ενημερωτική εκδήλωση για τις ΑΠΕ που διοργάνωσε η ΠΑΣΕΓΕΣ την Πέμπτη 17 Ιουνίου, η υπουργός τόνισε ότι κατ’ εξαίρεση οι καπνοπαραγωγοί θα είναι οι μόνοι αγρότες οι οποίοι θα μπορούν να λάβουν επιδότηση για επενδυτικά προγράμματα εγκατάστασης ΑΠΕ και δη φωτοβολταϊκών μέσω της υπαγωγής τους στον Άξονα 3. Με τον τρόπο αυτό, όπως είπε, οι καπνοπαραγωγοί θα αντισταθμίσουν τις απώλειες που υφίστανται στο εισόδημά τους λόγω της μείωσης κατά 50% των κοινοτικών επιδοτήσεων. Ωστόσο πολλοί είναι εκείνοι που αμφιβάλλουν αν αυτό θα πραγματοποιηθεί.
Τι προσφέρουν τα προγράμματα χρηματοδότησης των τραπεζών.
Τα τραπεζικά προγράμματα – σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία – καλύπτουν μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης το 85% του συνόλου της επένδυσης και σχεδόν το 100% του κόστους του εξοπλισμού. Όπως προείπαμε το κόστος της επένδυσης για ένα φ/β σύστημα 100 ΚW υπολογίζεται μεταξύ 280.000 και 305.000 ευρώ. Η διάρκεια του δανείου που παρέχουν οι τράπεζες θα είναι από 8 έως 15 έτη, ενώ όσον αφορά το επιτόκιο με τους σημερινούς όρους διαμορφώνεται στο 8,5%. Ωστόσο, όπως τονίζουν οι άνθρωποι της αγοράς, μέχρι το τέλος του έτους που θα αρχίσουν να «τρέχουν» στην πράξη τα προγράμματα και αναλόγως με τις συνθήκες που θα επικρατούν στη διατραπεζική αγορά, το εν λόγω επιτόκιο μπορεί να έχει αλλάξει. Επίσης, το κόστος ασφάλισης υπολογίζεται περίπου στο 1% επί της ασφαλιζόμενης αξίας, ενώ το κόστος συντήρησης στο 1% επί του κόστους της επένδυσης.
Η διαδικασία εκταμίευσης της χρηματοδοτικής μίσθωσης έχει ως εξής: Πρώτα υπογράφεται η σχετική σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Το 20-30% του χρηματοδοτούμενου ποσού δίνεται ως προκαταβολή. Το 40% με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του συνόλου του εξοπλισμού. Το υπόλοιπο ποσό δίνεται μετά την οριστική σύνδεση με την ΔΕΗ.
Οι απαιτούμενες από τις τράπεζες διασφαλίσεις είναι οι εξής:
– Εγγύηση επαναγοράς του εξοπλισμού από τον προμηθευτικό οίκο έως τη σύνδεση του έργου με τη ΔΕΗ ή Εγγυητική Επιστολή από τον εγκαταστάτη-κατασκευαστή για την κάλυψη των προκαταβολών.
– Εκχώρηση της σύμβασης με τον ΔΕΣΜΗΕ για την κάλυψη των χρηματοδοτικών εξόδων. Κατάθεση σε δεσμευμένο λογαριασμό του επενδυτή υπέρ της τράπεζας και πάγια εντολή για την εξόφληση των μηνιαίων μισθωμάτων της χρηματοδοτικής μίσθωσης και του ενοικίου σε περίπτωση που το οικοπεδο/αγροτεμάχιο είναι μισθωμένο.
– Ασφάλιση κατά κινδύνων του φωτοβολταϊκού πάρκου.


Πηγές:
agrotypos
περιοδικό Γεωργία – Κτηνοτροφία.

Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2010

Βαρρόα

Η μεγαλύτερη απειλή κατά των μελισσών
Η βαρροϊκή ακαρίαση βρίσκεται μεταξύ των ασθενειών που ταλαιπωρούν τα τελευταία 25 χρόνια τόσο την παγκόσμια όσο και την ελληνική μελισσοκομία.
Η αποτελεσματική αντιμετώπισή της προϋποθέτει την ορθολογική διαχείριση και χρήση των αντιβαρροϊκών φαρμάκων.
Το παράσιτο.
Οι βαρρόα αναπαράγονται στα σφραγισμένα κελιά του γόνου μαζί με τις αναπτυσσόμενες μέλισσες και έτσι εμφανίζονται ταυτόχρονα μέσα στην κυψέλη. Ο κύκλος ζωής και αναπαραγωγής της βαρρόα είναι παράλληλος με αυτόν της μέλισσας, γεγονός που εξηγεί τη γενίκευση της μόλυνσης και την πλήρη εξαφάνιση μεγάλου αριθμού μελισσοσμηνών. Η βαρρόα, ένα άκαρι ορατό με γυμνό μάτι, τρέφεται με την αιμολύμφη των μελισσών. Η γονιμοποιημένη θηλυκή βαρρόα μπαίνει στο κελί του γόνου 30~60 ώρες πριν το σφράγισμά του. Πολλαπλασιάζεται πολύ γρήγορα μέσα στα σφραγισμένα κελιά του γόνου και εξασθενίζει τις αποικίες με συνέπεια να υποκύπτουν σε άλλες ασθένειες.
Ένα μελισσοσμήνος που δεν υπόκειται σε θεραπεία μπορεί να εξαφανιστεί σε τρία χρόνια.
Για να είναι τελείως αποτελεσματική μια θεραπεία πρέπει να καταστρέψει τα ακάρεα που είναι εγκατεστημένα πάνω στις ακμαίες μέλισσες αλλά και εκείνα που βγαίνουν από τα προσβεβλημένα κελιά του γόνου όπου και πολλαπλασιάζονται. Τα φάρμακα.
Για να χρησιμοποιηθεί μια ουσία ως φάρμακο για την αντιμετώπιση της βαρροϊκής ακαρίασης πρέπει να είναι αποτελεσματική, ασφαλής για τις μέλισσες, ασφαλής για τον καταναλωτή, και να μην αφήνει επικίνδυνα κατάλοιπα στο μέλι και στο κερί.
Τα εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων σκευάσματα για την βαρροϊκή ακαρίαση εξασφαλίζουν την αποτελεσματική αντιμετώπιση της βαρρόα και την ανυπαρξία καταλοίπων στο μέλι και το κερί.
Η επιλογή του κατάλληλου φαρμάκου.
Τα χημικά ακαρεοκτόνα δημιουργούν ανθεκτικά στελέχη παρασίτων.
Να μην χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα δυο ή περισσότερα ακαρεοκτόνα, διότι τα παράσιτα προσαρμόζονται και έτσι αφαιρούνται ταυτόχρονα από το οπλοστάσιό μας περισσότερα του ενός πολύτιμα μελισσοκομικά φάρμακα.
Για την αποφυγή δημιουργίας ανθεκτικών παρασίτων θα πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο κάθε φορά φάρμακο αφού ληφθεί υπόψη το ιστορικό του μελισσοκομείου, δηλαδή ποια φάρμακα και ουσίες χρησιμοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.
Πρακτικές συμβουλές για αποτελεσματική θεραπεία.
*Προετοιμασία της κυψέλης
Σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα όλων των φαρμάκων έχει η προετοιμασία που γίνεται στην κυψέλη για να δεχθεί την επέμβαση. Πρέπει να αφαιρούνται τα άδεια πλαίσια και όροφοι ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός της κυψέλης. Οι θεραπείες είναι πάντοτε αποτελεσματικότερες σε σφιχτά μελίσσια.
*Σωστή δοσολογία – Κατάλληλος χρόνος εφαρμογής των φαρμάκων
-Θεραπεία με μικρότερη ή μεγαλύτερη δόση φαρμάκου,
-Θεραπεία σε ακατάλληλη εποχή,
-Θεραπεία που εφαρμόζεται για διαφορετικό χρονικό διάστημα από το συνιστώμενο
Δεν δίνει τα αναμενόμενα αποτελέσματα και αυξάνεται ο κίνδυνος καταλοίπων.
*Σωστή φύλαξη των φαρμάκων
Λάθος συντήρηση των φαρμάκων μειώνει δραστικά την αποτελεσματικότητά τους.
Τα φάρμακα να μην αποθηκεύονται σε χώρους με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, όπως μέσα στο αυτοκίνητο τους καλοκαιρινούς μήνες και να μην εκτίθενται στον ήλιο.
Να διατηρούνται σε δροσερό και ξηρό μέρος και πάντα μέσα στην συσκευασία τους.

Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2010

ΟΤΙ ΑΦΗΝΕΙΣ... ΣΕ ΑΦΗΝΕΙ!

Η μελισσοκομία είτε σαν επάγγελμα είτε σαν χόμπι έχει ευχάριστες στιγμές, μα και δυσάρεστες. Ποιος δεν θα ήθελε να διηγείται ή να γράφει ευχάριστα γεγονότα και εμπειρίες που τον κάνουν υπερήφανο και ευτυχισμένο και να ακούει ή να διαβάζει από το ακροατήριο ή από τους αναγνώστες ωραία σχόλια και κριτικές;
Δεν είναι πάντα ευχάριστες οι στιγμές που ζουν οι μελισσοκόμοι. Για να χαμογελάσει ο μελισσοκόμος μια φορά, έχει καρδιοχτυπήσει, έχει κοπιάσει και ιδρώσει, έχει ξοδέψει πάρα πολλές. Οι παλιοί μελισσοκόμοι το ξέρουν καλά. Εγώ σαν νέος μελισσοκόμος είχα την ατυχία να ζήσω την πρώτη δυσάρεστη στιγμή στα τέσσερα χρόνια που ασχολούμε, και αφού έχω αποφασίσει να κοινοποιώ μέσω αυτού του blog τις μελισσοκομικές δραστηριότητες και τα γεγονότα θεώρησα υποχρέωση να τα μοιραστώ μαζί σας.
Στις 23 Ιουλίου λοιπόν, μετέφερα τα μελίσσια μου από τον έλατο στο κάμπο των Θεσπιών για εκμετάλλευση της ανθοφορίας του βαμβακιού και άλλων ανθοφοριών με σκοπό να δυναμώσω τα μελίσσια για να ακολουθήσει η μεταφορά στο πεύκο.
Σε σύντομη επιθεώρηση μετά από μια εβδομάδα είδα πράγματι τα μελίσσια να έχουν πάρει τα απάνω τους κουβαλώντας γύρες και με αύξηση του πληθυσμού.
Έμεινα ήσυχος. Μετά από απουσία τριών εβδομάδων πήγα για επιθεώρηση το Σάββατο 28 Αυγούστου και τα είδα όλα! Στην κυριολεξία όμως!
Η πρώτη κυψέλη οκ! Η δεύτερη οκ! Μόλις έφτασα στη τρίτη κυψέλη μια δυσάρεστη έκπληξη με περίμενε.
Πρόκειται για μια κυψέλη με πάτωμα που έφερα από το έλατο με 13 πλαίσια πληθυσμό και η εικόνα είναι αυτή: Τελείως άδεια από πληθυσμό, και λεηλατημένη. Βαρρόα; Ή κάτι άλλο; Έξω από την κυψέλη δεν υπήρχε καμία σκοτωμένη μέλισσα. Γιατί εγκατέλειψε την κυψέλη το μελίσσι; Που μπορεί να πήγε ο πληθυσμός;
Πήρα όλα τα πλαίσια για την κατάψυξη και την κυψέλη για απολύμανση.
Στην πέμπτη κυψέλη δεύτερη δυσάρεστη έκπληξη. Εδώ πρόκειται για κυψέλη με πάτωμα με 15 πλαίσια πληθυσμό.
Εδώ η εικόνα είναι αυτή: Άδεια από πληθυσμό, λεηλατημένη, αλά εδώ εντόπισα και συμπτώματα Αμερικάνικης σηψιγονίας ευτυχώς σε αρχικό στάδιο. Πήρα τα πλαίσια για κάψιμο και την κυψέλη για απολύμανση.
Στην όγδοη κυψέλη υπήρχαν στην είσοδο τρείς αχερόντιες πεταλούδες σκοτωμένες και μία μέσα στην κυψέλη. Ευτυχώς εδώ υπήρχε πληθυσμός οχτώ πλαίσια περίπου στο κάτω πάτωμα.
Οι δυσάρεστες εκπλήξεις συνεχίζονται και στην δέκατη κυψέλη και εγώ έχω αρχίσει να απελπίζομαι και είμαι έτοιμος να βάλω τα κλάματα.
Αυτή η κυψέλη έχει 17 πλαίσια και ήταν από τα ποιο δυνατά και με πολύ καλή απόδοση σε μέλι στον έλατο. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό λέω.
Άδεια από πληθυσμό, λεηλατημένη, και γεμάτη από κηρόσκορο. Πήρα την κυψέλη με τα πλαίσια την έβαλα στην κατάψυξη για θεραπεία, και να δω τι έχει απομείνει από τα κεριά. Δεν έχω καταλάβει ακόμα τι έχει συμβεί. Λεηλασία και μετά ακολούθησαν τα υπόλοιπα; Το αντίθετο; Ή κάτι άλλο;
-Σε καμία είσοδο κυψέλης δεν υπήρχαν σκοτωμένες μέλισσες.
-Βέβαιο είναι πως όλα τα μελίσσια έχουν αδυνατίσει αρκετά.
-Το μόνο που κατάλαβα είναι πως η μεταφορά σε διαφορετική περιοχή και ανθοφορία είναι κρίσιμη περίοδος για τα μελίσσια και χρειάζονται μεγάλη προσοχή και παρακολούθηση.
Είναι βέβαιο πως ότι αφήνεις... σε αφήνει!