Κυριακή, 2 Ιανουαρίου 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ 2011-2013

Με την έκδοση της υπ' αριθμ. Ε(2010) 6054 τελικό/14-9-2010 απόφασης έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ξεκίνησε η διαδικασία υλοποίησης του τριετούς Προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για την τριετία 2011 - 2013 (1/9/2010 - 31/8/2013).
Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Οικονομικών και Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης πρόκειται να δοθεί και τυπικά η έγκριση για τη συνολική δαπάνη υλοποίησης του τριετούς προγράμματος (2011 - 2013) καθώς και η έγκριση διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση των επιμέρους δράσεων του προγράμματος για το 2011.
Το τριετές Πρόγραμμα βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προιόντων της μελισσοκομίας καθώς και το Ειδικό Πρόγραμμα ενίσχυσης για τα μικρά νησιά του Αιγαίου, αναλυτικά έχουν ως εξής:
Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 2011
Για την τριετία 2011-2012-2013 θα διατεθεί συνολικά το ποσό των 16,8 εκατ. Ευρώ. Για το 2011 συγκεκριμένα διατίθενται το ποσό των 5,6 εκατ. Ευρώ. και κατανέμεται ως εξής:
1η ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Συνολική δαπάνη μέχρι ποσού 1.385.000 € για τις παρακάτω επιμέρους Δράσεις:
1.1. Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας (Κ.Μ.)
Προβλεπόμενη Δαπάνη: 1.200.000 €
1.2. Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας – Melinet
Προβλεπόμενη Δαπάνη: 5.000 €
1.3. Εκπαιδεύσεις – Έντυπα
Προβλεπόμενη Δαπάνη: 100.000 €
1.4. Στήριξη της προώθησης του μελιού και των λοιπών προϊόντων της κυψέλης.
Προβλεπόμενη Δαπάνη: 80.000 €
3η ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ
Συνολική δαπάνη μέχρι ποσού 3.965.000 € για τις παρακάτω επιμέρους Δράσεις:
3.1. Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων (Αντικατάσταση κυψελών)
Προβλεπόμενη Δαπάνη: 1.300.000 €
3.2. Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας (μετακινήσεις μελισσιών)
Προβλεπόμενη Δαπάνη: 2.665.000 €
4η ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ
Συνολική δαπάνη μέχρι ποσού 200.000 € για την υλοποίηση «Αναλύσεων μελιού και τη στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού»
6η ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ
Συνολική δαπάνη μέχρι ποσού 50.000 € για την υλοποίηση «Εφαρμοσμένης έρευνας»
Οι μελισσοκόμοι που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στις δράσεις «Αντικατάσταση κυψελών» και «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας (ενίσχυση για τις μετακινήσεις των μελισσιών)» μπορούν να ενημερωθούν σχετικά και να υποβάλλουν ενιαία αίτηση και για τις δυο δράσεις στα κατά τόπους Κέντρα Μελισσοκομίας.
Το Πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια του Προγράμματος 2008 – 2010 που έληξε στις 31/8/2010 και περιελάμβανε παρόμοιες δράσεις χρηματοδότησης μέχρι 5.600.000 Ευρώ ανά έτος. Η υλοποίηση των Δράσεων του Προγράμματος για το 2010 ολοκληρώθηκε στις 31/8/2010, ενώ οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για το εν λόγω πρόγραμμα ολοκληρώθηκαν όπως προβλέπεται στις 15/10/2010. Το συνολικά εγκεκριμένο ποσό για την υλοποίηση του προγράμματος του 2010 ήταν 5.600.000 €, ενώ οι πληρωμές για την ίδια περίοδο ανήλθαν σε 5.443.041,33 €, ανεβάζοντας το ποσοστό υλοποίησης επί των εγκεκριμένων κονδυλίων (ποσοστό απορρόφησης) σε 97,20%.
Το εν λόγω πρόγραμμα υλοποιείται με πόρους κατά 50% προερχόμενους από την Ε.Ε., ενώ το υπόλοιπο 50% προέρχεται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό. Τα ποσά που διατέθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ανά υλοποιούμενη Δράση για το 2010 (1/9/2009 – 31/8/2010) είναι:
ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ Ποσό Ενίσχυσης (€) - Κοινοτικοί πόροι (€) - Εθνικοί πόροι (€)
1.1 Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας 1.318.868,10 - 659.434,05 - 659.434,05
1.2 Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας (Melinet) 18.500,00 - 9.250,00 - 9.250,00
1.3 Ταχύρρυθμες Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων 106.028,32 - 53.014,16 - 53.014,16
1.4 Εξοπλισμός Μελισσοκομικών Οργανώσεων 147.018,32 - 73.509,16 - 73.509,16
2 Καταπολέμηση της βαρροϊκής ακαρίσαης 500.063,59 - 250.031,80 - 250.031,80
3.1 Εμπλουτισμός της Μελισσοκομικής Χλωρίδας 90.333,92 - 45.166,96 - 45.166,96
3.2 Αντικατάσταση Κυψελών 1.376.777,19 - 688.388,60 - 688.388,60
3.3 Τεχνική Στήριξη (Μετακινήσεις Μελισσιών) 1.636.743,85 - 818.371,93 - 818.371,93
4.1 Αναλύσεις Μελιού 126.731,57 - 63.365,79 - 63.365,79
4.2 Στήριξη Λειτουργίας Εργαστηρίων Ανάλυσης Μελιού 40.040,00 - 20.020,00 - 20.020,00
5 Εφαρμοσμένη Έρευνα 81.936,47 - 40.968,24 - 40.968,24
ΣΥΝΟΛΟ 5.443.041,33 - 2.721.520,67 - 2.721.520,67
Β. ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ
Παράλληλα με το παραπάνω πρόγραμμα εξελίσσεται Ειδικό Πρόγραμμα Στήριξης της Μελισσοκομίας στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους μέσα από το οποίο προβλέπεται η ενίσχυση των μελισσοκομικών συνεταιρισμών που δραστηριοποιούνται σε όλα τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους (πλην της Εύβοιας και της Κρήτης) για την πραγματοποίηση πρωτοβουλιών ετήσιας διάρκειας, με σκοπό τη βελτίωση της παραγωγής, εμπορίας και προώθησης των προϊόντων της μελισσοκομίας.
Το συνολικό ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται από τον Κανονισμό σε 1.194.180 € και μέχρι 12 € ανά κυψέλη και καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου (100%) από Κοινοτικούς πόρους.
Οι δράσεις που ενισχύονται αφορούν:
- Στη διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, όπως υλικά διατροφής, για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους.
- Στην προώθηση της εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας με την βελτίωση της μηχανοργάνωσης των γραφείων των συνεταιριστικών οργανώσεων (σύνδεση με Internet, δημιουργία ιστοσελίδας κλπ) και την αγορά του κατάλληλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού (αγορά Η/Υ, εκτυπωτών, κλπ).
- Στην προώθηση της εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας με μελέτες αγοράς, εφαρμογή νέων μεθόδων συσκευασίας, διοργάνωση και συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις και άλλες εκδηλώσεις εμπορικής φύσεως, έκδοση ενημερωτικών ή/και διαφημιστικών φυλλαδίων, πινακίδων κλπ.
- Στη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής, εμπορίας και προώθησης των προϊόντων της μελισσοκομίας, με τη συμμετοχή των μελών των συνεταιριστικών οργανώσεων σε ενημερωτικές ημερίδες, σεμινάρια και συνέδρια στο εσωτερικό και εξωτερικό, σχετικά με την μελισσοκομία και τα προϊόντα της.
- Στη βελτίωση της παραγωγής των προϊόντων της μελισσοκομίας με την χρήση κατάλληλων, εγκεκριμένων από τον ΕΟΦ φαρμάκων για την καταπολέμηση ασθενειών της μέλισσας.
- Στην ενίσχυση των μελισσοκόμων με βάση τον αριθμό των μελισσοσμηνών τους, με σκοπό την αντιμετώπιση του επιπλέον κόστους παραγωγής των προϊόντων της μελισσοκομίας στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους.
Η υλοποίηση των πρωτοβουλιών για το 2010 έχει αρχίσει από την 1η Απριλίου και θα ολοκληρωθεί την 31η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους.
Η τελική κατανομή της ενίσχυσης ανά Μελισσοκομικό Συνεταιρισμός είναι η εξής:
Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Ποσό ενίσχυσης σε €
Ν. Α. Κυκλάδων
Αγροτικός Μελ/κός Συν/σμός Δρυοπίδας Κύθνου 10.213
Αγροτικός Μελ/κός Συν/σμός Χώρας Κύθνου 8.495
Μελ/κός Συν/σμός Σικίνου 9.626
Αγρ. Μελ/κός Συν/σμός Ίου 26.337
Μελ/κός Συν/σμός Άνδρου 43.900
Αγρ. Μελ/κός Συν/σμός Νάξου 36.249
Αγρ. Μελ/κός Συν/σμός Κέας «Η ΚΑΣΤΡΙΑΝΗ» 71.345
Μελ/κός Συν/σμός Τήνου 16.058
Αγροτικός Μελ/κός Συν/σμός Σερίφου 4.662
Αγροτικός Μελ/κός Συν/σμός Ανάφης 9.574
Μελ/κός Συν/σμός Θήρας και Θηρασιάς 4.552
Μελ/κός Συν/σμός Αμοργού 3.789
Μελ/κός Συν/σμός Σίφνου 14.780
Ν.Α. Πειραιώς
Αγροτικός Συν/σμός Βιολ/κής Μελ/μίας «Ο ΑΙΑΣ» 4.317
Αγροτικός Μελ/κός Συν/σμός Κυθήρων 25.023
Mελ/κός Συν/σμός Ύδρας 2.144
Αγροτικό Μελ/κος Συν/σμος Σαλαμίνας – Αιγίνης – ΣυνΠΕ 7.643
Ν.Α. Σάμου
Μελ/κός Συν/σμός Ικαρίας
«Ο ΙΚΑΡΟΣ» 65.310
Μελ/κός Συν/σμός Πύργου Σάμου 85.582
Ν.Α. Λέσβου
Μελ/κός Συν/σμός Λήμνου 54.113
Μελ/κός Συν/σμός Λέσβου 78.622
Ν.Α. Χίου
Μελ/κός Συν/σμός Χίου 75.068
Ν.Α. Δωδεκανήσου
Μελ/κός Συν/σμός Νήσου Κω 85.303
Μελισσοκομική Καλύμνου «ΜΕΛ-ΚΑΛ» 24.868
Αγροτ. Συν/σμός Θυμαρίσιου Μελιού Επαρχίας Καλύμνου
«Ο ΘΥΜΑΡΙΤΗΣ» 21.263
Μελ/κός Συν/σμός Λέρου 21.638
Μελ/κός Συν/σμός Ολύμπου –
Καρπάθου – Κάσου 36.660
Μελ/κός Συν/σμός Ρόδου 97.271
Μελ. Συν/σμός ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 17.489
Ν.Α. Καβάλας
Μελ/κός Συν/σμός Πρίνου Θάσου 175.856
Αγροτικός Μελ/κός Συν/σμός Μαριών Θάσου 56.426
Με τα παραπάνω Προγράμματα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στοχεύει στην ενεργό στήριξη της μελισσοκομίας, την επέκταση των δραστηριοτήτων των μελισσοκόμων, την αύξηση της παραγωγής μελιού και την βελτίωση της ποιότητάς του.


πηγή:e-geoponoi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου