Κυριακή, 23 Μαΐου 2010

Οι 31 Μελισσοκομικοί Συνεταιρισμοί που επιχορηγούνται για το 2010

Η περίοδος εφαρμογής των Προγραμμάτων Πρωτοβουλιών έχει ήδη αρχίσει από την 1η Απριλίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2010.
Η οριστικοποίηση των ποσών επιχορήγησης των Μελισσοκομικών Συνεταιρισμών θα γίνει με την κατάθεση των αιτήσεων για ενίσχυση , σύμφωνα με το άρθρο 7 του 687/295610/24-05-2007 KYA.
Τα Προγράμματα Πρωτοβουλιών των Μελισσοκομικών Συνεταιρισμών για το έτος 2010 που εγκρίνονται περιέχει σχετική Απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Συνολικά επιχορηγούνται 31 Μελισσοκομικοί Συνεταιρισμοί. Τα Προγράμματα Πρωτοβουλιών των Μελισσοκομικών Συνεταιρισμών για το έτος 2010 είναι:
1) Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Δρυοπίδας Κύθνου, 16.392 ευρώ για
Υλικά διατροφής για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους.
2) Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Χώρας Κύθνου, 13.884 ευρώ για
Υλικά διατροφής για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους.
3) Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Σίκινου, 15.732 ευρώ για
Παροχή στα μέλη του συνεταιρισμού ειδών διατροφής των μελισσοσμηνών κατά το κρίσιμο στάδιο ανάπτυξης.
4) Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Άνδρου, 57.000 ευρώ για
Υλικά διατροφής για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους. Και 10,000 ευρώ για
Μελέτες αγοράς, νέοι μέθοδοι συσκευασίας, οργάνωση έκδοσης προώθησης μελιού ή συμμετοχής σε εμποροπανηγύρεις και άλλες εκδηλώσεις εμπορικής φύσεως, κλπ.
5) Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Ίου, 43.044 ευρώ για
Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, όπως υλικά διατροφής.
6) Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Τήνου, 31.392 ευρώ για
Υλικά διατροφής για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους.
7) Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Σερίφου, 7.008 ευρώ για
Τροφές. Και 4.368 ευρώ για
Βελτίωση της εμπορίας και προώθησης του μελιού με την εκτύπωση ετικετών εφαρμογή νέων μεθόδων συσκευασίας.
8) Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Νάξου, 59.244 ευρώ για
Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων και υλικών διατροφής για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους (ζάχαρη, ζαχαροζύμαρο, τροφοδότες, γύρη).
9) Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Κέας «Η ΚΑΣΤΡΙΑΝΗ»,
1. Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου και βελτίωση της παραγωγής με τη χορήγηση μέσων, όπως υλικά διατροφής για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους , καθώς και μέσων για την βελτίωση της εκτροφής τους, 112.090 ευρώ. Και
2. Βελτίωση της εμπορίας και προώθησης του μελιού με:
•συμμετοχή σε εκθέσεις, εμποροπανηγύρεις, κλπ,
•εφαρμογή νέων μεθόδων συσκευασίας,
•αγορά μηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, με σκοπό την προβολή μελισσοκομικών θεμάτων για την καλύτερη ενημέρωση και κατάρτιση των μελισσοκόμων ,
•κατασκευή ειδικών φυλλαδίων ενημερωτικών για τις ιδιότητες του μελιού και την καλύτερη προώθησή του, καθώς και την προμήθεια ταινιών ασφαλείας, 10.190 ευρώ.
10) Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Ανάφης, 11.000 ευρώ για
Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων και υλικών διατροφής (ζάχαρη, ζαχαροζύμαρο, γύρη) για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους που συμβάλλουν στην παραγωγή θυμαρίσιου μελιού ποιότητας. Και 4.744 ευρώ για Προώθηση της εμπορίας του μελιού με την εκτύπωση ετικετών και διαφημιστικών φυλλαδίων.
11) Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Αμοργού «ΤΟ ΠΡΟΠΟΛΟ», 6.432 ευρώ για
Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων όπως υλικά διατροφής.
12) Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Νήσων Θήρας και Θηρασίας «Η ΚΑΛΛΙΣΤΗ»,
1. Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, όπως υλικά διατροφής, για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους, 8.000 ευρώ.
2. Προώθηση της εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας με τη βελτίωση της μηχανοργάνωσης των γραφείων του συνεταιρισμού και την αγορά του κατάλληλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού (αγορά Η/Υ, εκτυπωτή) 1.000 ευρώ. Και,
3. Προώθηση της εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας με μελέτες αγοράς, την εφαρμογή νέων μεθόδων συσκευασίας, 720 ευρώ.
13) Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Σίφνου, 21.230 ευρώ για
Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση υλικών διατροφής, για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους. Και 1.930 ευρώ για Προώθηση της εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας με την εφαρμογή νέων μεθόδων συσκευασίας (ετικέτες, κ.α.).
14) Πανελλήνιος Αγροτικός Συνεταιρισμός Βιολογικής Μελισσοκομίας «Ο ΑΙΑΣ»,
1. Εκπαιδευτικές - ενημερωτικές επισκέψεις στελεχών και φιλοπρόοδων μελισσοκόμων της Ομάδας Παραγωγών σε εκθέσεις, ημερίδες, συνέδρια, πανεπιστήμια, ινστιτούτα, οργανωμένες μελισσοκομικές εκμεταλλεύσεις του εσωτερικού και εξωτερικού, εορτές μελιού και λοιπές εκδηλώσεις για θεωρητική και πρακτική ενημέρωση, επιμόρφωσή τους και μετάδοση της κτηθησόμενης γνώσης στα υπόλοιπα μέλη, με τη συμμετοχή - συνοδεία, όπου χρειάζεται, επιστημονικών συμβούλων ή και ειδικών διερμηνέων
•Αγορά ή και δημιουργία εντύπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού μελισσοκομικού υλικού (όπως βιβλία, περιοδικά, φυλλάδια, κασέτες, φωτογραφήσεις, κλπ)
•Συμπλήρωση - αναβάθμιση της μηχανοργάνωσης του συνεταιρισμού με την αγορά μηχανημάτων, λογισμικών κ.α για σύνδεση στο διαδίκτυο ή και την κατασκευή - ανάρτηση και συντήρηση ιστοσελίδας, 500 ευρώ.
2. Προώθηση της πώλησης και εμπορίας μελιού:
- με συμμετοχή σε πολιτιστικές - επιμορφωτικές αθλητικές εκδηλώσεις και άλλες εκδηλώσεις και εορτές μελιού, όπως εμποροπανηγύρεις και άλλες εκδηλώσεις εμπορικής φύσεως, όπου θα διανέμονται δωρεάν μέλια υψηλής ποιότητας, λουκουμάδες, παρασκευάσματα με μέλι, καθώς και άλλα μελισσοκομικά προϊόντα
- με την εφαρμογή νέων μεθόδων συσκευασίας
- σε εμφανίσιμα βάζα πολυτελείας (τύπου αμφορέως, κλπ)
- σε εμφανείς συσκευασίες και κηρήθρες
- με την εκτύπωση φυλλαδίων, ετικετών, διαφημιστικές καταχωρήσεις, φωτογραφίες, κάρτες, πινακίδες, που θα τοποθετηθούν σε επίκαιρα σημεία προβολής, βιντεοταινίες, κασέτες κ.α. 500 ευρώ.
3. Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων παραγωγής, όπως υλικά διατροφής, για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το κρίσιμο στάδιο της ανάπτυξης ή συντήρησής τους, 6.236 ευρώ.
15) Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Σαλαμίνας - Αιγίνης - Συν.Π.Ε. 12.300 ευρώ για Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με την χορήγηση μέσων παραγωγής, όπως υλικά διατροφής, για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το κρίσιμο στάδιο της ανάπτυξής τους.
16) Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Κυθήρων, 7.000 ευρώ για
Προώθηση της εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας με την εφαρμογή νέων μεθόδων συσκευασίας, καθώς και τη συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις και άλλες εκδηλώσεις εμπορικής φύσεως, την έκδοση ενημερωτικών ή/και διαφημιστικών φυλλαδίων κλπ. Και 22.000 ευρώ για Ενίσχυση του ζωικού κεφαλαίου.
17) Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Ύδρας, 2.240 ευρώ για
Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με την χορήγηση μέσων παραγωγής, όπως υλικά διατροφής, για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το κρίσιμο στάδιο της ανάπτυξής τους. Και 1.000 ευρώ για Αγορά ειδών συσκευασίας (βάζα) για την προώθηση του μελιού.
18) Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Ρόδου, 149.736 ευρώ για
Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, όπως υλικά διατροφής (ζάχαρη, ζαχαροζύμαρο, γύρη, κλπ) για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους.
19) Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Αστυπάλαιας, 28.584 ευρώ για
Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, όπως υλικά διατροφής (ζάχαρη, ζαχαροζύμαρο, γύρη, κλπ) για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους.
20) Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Ολύμπου - Καρπάθου – Κάσου, 58.968 ευρώ για
Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, όπως υλικά διατροφής (ζάχαρη, ζαχαροζύμαρο, γύρη, κλπ) για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους.
21) Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Νήσου Κω, 138.468 ευρώ για
Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, όπως υλικά διατροφής (ζάχαρη, ζαχαροζύμαρο, γύρη, κλπ) για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους.
22) Μελισσοκομική Καλύμνου «ΜΕΛ-ΚΑΛ», 40.164 ευρώ για
Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, όπως υλικά διατροφής (ζάχαρη, ζαχαροζύμαρο, γύρη, κλπ) για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους.
23) Αγροτικός Συνεταιρισμός Θυμαρίσιου Μελιού Επαρχίας Καλύμνου «Ο ΘΥΜΑΡΙΤΗΣ», 33.084 ευρώ για
Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, όπως υλικά διατροφής (ζάχαρη, ζαχαροζύμαρο, γύρη, κλπ) για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους.
24) Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Λέρου, 37.200 ευρώ για
Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, όπως υλικά διατροφής (ζάχαρη, ζαχαροζύμαρο, γύρη, κλπ) για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους.
25) Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Νήσου Θάσου,
1. Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, όπως υλικά διατροφής για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους. 249.694,33 ευρώ.
2. Προώθηση της πώλησης του μελιού με την εφαρμογή νέων μεθόδων συσκευασίας, καθώς και με τη συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις - εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις εμπορικής φύσεως, την έκδοση ενημερωτικών και διαφημιστικών φυλλαδίων, προμήθεια ετικετών και ταινιών ασφαλείας, διαφημιστικές καταχωρήσεις (σε ραδιόφωνα, εφημερίδες, περιοδικά, κ.α) 23.000 ευρώ.
3. Ενίσχυση των μελισσοκόμων-μελών του Συνεταιρισμού με βάση τον αριθμό των μελισσοσμηνών τους, με σκοπό την αντιμετώπιση του επιπλέον κόστους παραγωγής, 14.981,67 ευρώ.
26)
Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Μαριών Θάσου
1. Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, όπως υλικά διατροφής για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους, 88.576 ευρώ.
2. Προώθηση της εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας με την εφαρμογή νέων μεθόδων συσκευασίας, καθώς και τη συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις και άλλες εκδηλώσεις εμπορικής φύσεως, την έκδοση ενημερωτικών ή/και διαφημηστικών φυλλαδίων κλπ, 3.000 ευρώ.
27) Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Λέσβου
1. Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, όπως υλικά διατροφής για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους, 82.000 ευρώ.
2. Προώθηση της εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας με την εφαρμογή νέων μεθόδων συσκευασία, 1.000 ευρώ.
3. Ενίσχυση των μελισσοκόμων, με βάση τον αριθμό των μελισσοσμηνών τους, με σκοπό την αντιμετώπιση του επιπλέον κόστους παραγωγής, 38.776 ευρώ.
28) Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Λήμνου, 89.664 ευρώ για
Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση υλικών διατροφής, για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους.
29) Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Χίου
1. Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, όπως υλικά διατροφής για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους (ζαχαροζύμαρο-ζάχαρη), 64.000 ευρώ.
Βελτίωση της εμπορίας και προώθησης του μελιού με συμμετοχή σε εκθέσεις - εμποροπανηγύρεις, έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων και ετικετών συσκευασίας, 4.000 ευρώ.
30) Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Πύργου Σάμου
1. Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου και βελτίωση των συνθηκών παραγωγής με τη χορήγηση μέσων, όπως υλικά διατροφής (ζάχαρη, ζαχαροζύμαρo, κλπ) για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους, 122.913,60 ευρώ. 2. Προώθηση της πώλησης του μελιού με:
- διαφήμιση σε τοπικά ραδιόφωνα και εφημερίδες- διαφημιστικές καταχωρήσεις , φωτογραφίες, κάρτες, πινακίδες που θα τοποθετηθούν σε επίκαιρα σημεία προβολής.
- συμμετοχή σε εκθέσεις, σεμινάρια και εμποροπανηγύρεις (Καλοκαίρι 2010)
- αγορά βιβλίων-βιντεοταινιών, φωτογραφικό υλικό κλπ, για την περαιτέρω επιμόρφωση των μελισσοκόμων
- Αναβάθμιση λογισμικού υπολογιστή, εμπλουτισμός και εκσυγχρονισμός της ιστοσελίδας με νέο πληροφοριακό υλικό.
- Προκήρυξη μαθητικού διαγωνισμού συγγραφής έκθεσης-δοκιμίου με θέμα «Η μέλισσα ο μεγάλος υπερασπιστής του οικοσυστήματος» (Για τα καλύτερα κείμενα θα δοθεί χρηματικό έπαθλο), 4.370,40 ευρώ.
3. Ενίσχυση των μελισσοκόμων, βάσει του αριθμού των μελισσοσμηνών τους, με σκοπό την αντιμετώπιση του επιπλέον κόστους παραγωγής, 30.000 ευρώ.
31) Ομάδα Παραγωγών Μελιού Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού Ικαρίας «ΙΚΑΡΟΣ», 90.000 ευρώ για Υλικά διατροφής για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το κρίσιμο στάδιο της ανάπτυξής τους. Και 4.000 ευρώ για Οργάνωση εκδηλώσεων προώθησης μελιού, συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις και άλλες εκδηλώσεις εμπορικής φύσεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου